Un austriac a ajutat Mocãniþa sã meargã din nou
Postat de Administrator la April 13 2010, 23:29:23
Evenimentul zilei  04-07-2005 Suceava
Sîmbãtã, o locomotivã cu aburi a ºuierat ca odinioarã ºi a tras gîfîind trei vagoane proaspãt recondiþionate, pline cu turiºtii amatori de o plimbare gratuitã cu trenuleþul care ducea buºtenii odinioarã.
Din vechea cale feratã cu ecartament îngust, 3,7 km au devenit din nou funcþionali ºi au avut parte de o nouã inaugurare, prilej cu care a circulat din nou mocãniþa. Inaugurarea s-a fãcut în prezenþa consilierului judeþean Teodor Sologiuc, singurul oficial judeþean care a rãspuns invitaþiei, a mai-marilor comunei Moldoviþa, a unor oficiali ceferiºti ºi a fost primitã de public cu zîmbete ºi aplauze.
Atracþia principalã a fost, desigur, plimbarea cu trenuleþul, dupã o ceremonie religioasã. Cursa s-a numit "Huþulca" ºi nu degeaba... În timpul plimbãrii, trenuleþul a fost "atacat" de haiducii huþuli, din iniþiativa localnicului Casian Balabasciuc.
Cãlãreþi în costume populare, purtãtori de steaguri ale fiecãrui sat în parte, au urmãrit trenuleþul pînã l-au fãcut sã se opreascã, iar cãlãtorii sã coboare! Haiducii au "capturat" colaci de la organizatori, iar pe cãlãtori i-au "obligat" sã meargã pe cîmp, unde, în colibe de cetinã, huþulii au fãcut demonstraþii de meºteºuguri populare, aºa cã "victimele" s-au întors la vagoane cît se poate de încîntate.
Seara a continuat, la întoarcere, cu un spectacol folcloric oferit de elevii de la Grupul ªcolar Moldoviþa, ºi cu o cinã vînãtoreascã organizatã pentru cei prezenþi la motelul "Oana" din comunã. Evenimentul a fost posibil pentru cã un austriac venit din 1999 cu afaceri în România a fãcut primul pas. Georg Hocevar a investit 150 milioane de lei în repararea parþialã a liniei, a dotat-o cu vagoane recondiþionate, a adus cu împrumut ºi locomotiva sa cu aburi "Reºiþa" din 1957.
Investitorul vrea sã colaboreze ºi pe viitor cu autoritãþile locale, dar ar dori sã vadã implicare ºi din partea autoritãþilor române.
"Pot sã vã spun cã atît e de greu sã miºti în România ceva, cã ar fi mai profitabil în Occident, dar mie îmi place zona. Ce am vrut sã facem noi este doar un impuls de lansare. Mie nu-mi place cã aici toatã lumea aºteaptã sã vinã investitorul strãin, sã miºte ceva, iar aici toatã lumea stã cu mîna întinsã. Noi am dat un impuls, iar zona asta trebuie dezvoltatã", ne-a spus dl Georg Hocevar. (Iuliana Popescu)