Chef si voie buna la Zilele Covasna
Postat de Administrator la April 13 2010, 23:27:23
Site informare Covasna

Trei zile si trei nopti au petrecut localnicii din Covasna, împreuna cu turistii(16-18 septembrie 2005).

petreceregeorg

"Pai, sarbatoarea aceasta este a noastra", ne-a raspuns Zsuffa Levente, primarul Covasnei atunci când l-am întrebat: cu ce se deosebesc zilele acestui oraº-staþiune de alte asemenea sãrbãtori organizate în diferite sate ºi oraºe. Bou la proþap, prezentare de carte, concerte, parada oraºelor înfrãþite, artificii. Cu ce poate fi mai mult decât atât o sãrbãtoare a unui oraº? Poate doar cu punerea în valoare a specificitãþilor locale.
Mocãniþa, a cãrei soartã a fost incertã multã vreme, pare sã se fi „pus pe ºine”. În acest an trenuleþul cu aburi a fost pus în funcþiune a treia oarã pe traseul de ºapte kilometri încã funcþional, spre bucuria copiilor ºi pãrinþilor, localnicilor ºi turiºtilor, care au urcat în numãr mare pe unul dintre cele douã vagoane trase de mica locomotivã.
Georg Hocevar, tânãrul austriac care a fãcut probabil cel mai mult în decursul anilor pentru salvarea cãii ferate înguste a anunþat cu moderat optimism: de câteva zile mocãniþa din Covasna a fost declaratã monument tehnic ºi vânzarea ei a fost opritã, nemaiexistând astfel pericolul de a fi risipit pe bani de nimic.
Având în vedere cã traseul care leagã Covasna de Comandãu – împreunã cu instalaþiile aferente – este proprietatea Brafor S. A., societate aflatã în procedurã de faliment, exista pericolul de a fi vândut totul la fier vechi, în vederea recuperãrii datoriilor acumulate.
Bineînþeles cã declararea ca monument tehnic e doar primul pas, cãci adevãratul rezultat ar fi ca mocãniþa sã fie preluatã de administraþia localã. „Nici eu nu sunt Mos Craciun, mocãniþa din Covasna mã costã peste 10 mii de euro pe an” – a declarat Hocevar, a cãrui speranþã este ca acest patrimoniu de istorie industrialã sã ajungã un bun public.